schemat deprywacji emocjonalnej

Deprywacja Emocjonalna – „Moje potrzeby są nieważne”

Schemat deprywacji emocjonalnej (przeczytaj czym są schematy) to przekonanie, że moje potrzeby emocjonalne nie są ważne i nie zostaną zaspokojone przez innych. Deprywacja emocjonalna może dotyczyć któregoś z trzech rodzajów potrzeb: Bliskości, ciepła i czułości – w tym przypadku schemat powoduje poczucie, że nie ma nikogo, kto w wystarczający sposób poświęcałby mi uwagę, do kogo mogę się przytulić […]

style radzenia sobie ze schematami

Schematy i style radzenia sobie z nimi

W poprzednim poście możecie znaleźć listę 18 nieprzystosowawczych schematów prowadzących do problemów i cierpienia. Tym razem zajmiemy się stylami radzenia sobie, które będąc próbą poradzenia sobie z trudnościami tak naprawdę podtrzymują nasze schematy. Czym są style radzenia sobie ze schematem? Wczesne nieprzystosowawcze schematy są odzwierciedleniem sytuacji z dzieciństwa, w których nasze emocjonalne potrzeby nie były odpowiednio zaspokajane. […]

Czym są schematy?

Pojęcie schematu często pojawia się w psychologii. Z poniższego tekstu dowiecie się jak rozumie się wczesne schematy w ujęciu terapii schematu. Skupimy się na tych, które najsilniej wpływają na naszą samoocenę i relacje, jakie mamy z ludźmi. Zacznijmy od samego początku… Przychodząc na świat nie wiemy o nim właściwie nic. No bo jak zdobyć taką wiedzę będąc […]

Praca z myślami: dlaczego warto polować na smoki?

Myśli automatyczne stanowią najbardziej dostępne świadomości piętro naszego systemu poznawczego. To przede wszystkim od nich zależy jak będziemy się czuć i zachowywać w różnych sytuacjach. SMOK to skrót ułatwiający zapamiętanie sekwencji zdarzeń: Sytuacja powoduje pojawienie się Myśli i Ocen, a te wywołują Konsekwencje w postaci emocji, reakcji naszego ciała i zachowania. Myśli automatyczne a rzeczywistość […]

Czym są potrzeby emocjonalne?

To dla nas oczywiste, że ludzie mają potrzeby fizjologiczne. Mniej oczywisty dla wielu osób jest fakt, że ludzie mają również potrzeby emocjonalne. Potrzeby emocjonalne towarzyszą nam od urodzenia. Są uniwersalne – wszyscy je mamy, choć ludzie mogą się różnić między sobą tym, jak silne są u nich poszczególne potrzeby. Można to porównać do fizjologicznej potrzeby […]