Porażka – przykłady z życia

Porażka to schemat związany z postrzeganiem siebie jako kogoś radzącego sobie gorzej od osób na podobnym etapie życia czy o podobnym statusie bądź poziomie doświadczenia. Poddając się schematowi porażki mogę zakładać z góry, że i tak mi nie wyjdzie to, co chciałbym zrobić i w efekcie podchodzić do wyzwań bez entuzjazmu i łatwo odpuszczać. Unikając aktywizacji schematu […]

Wadliwość/Wstyd – przykłady z życia

Wadliwość/Wstyd to schemat przejawiający się głównie w poczuciu własnej gorszości i niezasługiwania na nic dobrego. Posiadanie tego schematu wiąże się również ze skłonnością do przeżywania nadmiernego wstydu w sytuacjach skupienia na sobie uwagi. Poddając się temu schematowi będę mieć skłonność do dewaluowania siebie, radząc sobie z nim przez unikanie będę trzymać innych na dystans, zaś nadmiernie kompensując ów schemat mogę przesadnie podkreślać […]

Izolacja społeczna/Wyobcowanie – przykłady z życia

Izolacja społeczna/Wyobcowanie to schemat aktywizujący się przede wszystkim w sytuacjach społecznych. Efekt jego działania to poczucie dystansu i odmienności od innych uczestników danej grupy (paczki znajomych, kolegów w pracy czy na uczelni itp.). Poddając się temu schematowi będę mieć odruch skupiania się na tylko na różnicach między mną a innymi, radząc sobie z nim przez unikanie będę mieć skłonność do spędzania czasu samotnie, […]

Nieufność/Skrzywdzenie – przykłady z życia

Nieufność/Skrzywdzenie to postrzeganie innych osób jako zagrażających. Rozwija się jako efekt doświadczanych w przeszłości krzywd, nadużyć i przemocy, zaś posiadanie go w dorosłym życiu prowadzi zwykle do nadmiernej czujności i napięcia. Radząc sobie z tym schematem przez poddanie się nie będę potrafił obronić się przed przemocą czy nadużyciami ze strony innych osób, unikając będę miał wiele tajemnic i raczej nie będę skłonny […]

opuszczenie

Schemat Opuszczenia – przykłady z życia

Opuszczenie/Niestabilność więzi to schemat, który odzywa się przede wszystkim w bliskich relacjach. Jego sednem jest przekonanie, że ważne dla mnie osoby porzucą mnie bądź w jakiś inny sposób stracę ich wsparcie. Gdy ów schemat budzi się, zwykle towarzyszą mu emocje lęku, złości bądź smutku, a czasem również uczucie pustki. Poddając się temu schematowi będę wybierać partnerów, którzy nie są w stanie […]

Deprywacja Emocjonalna – przykłady z życia

Deprywacja emocjonalna to schemat, którego sednem jest przekonanie, że moje potrzeby emocjonalne są nieważne i nigdy nie zostaną w pełni zaspokojone przez innych. Poddając się temu schematowi będę ignorował swoje potrzeby w relacji dostosowując się do innych, radząc sobie z nim przez unikanie mogę stronić od dzielenia się emocjami w ogóle, zaś nadmiernie walcząc z nim […]