Zależność/Niekompetencja – „Bez ciebie zginę!”

Schemat zależności/niekompetencji (przeczytaj czym są schematy) wiąże się z przekonaniem, że nie umiem samodzielnie podjąć właściwej decyzji, dokonać trafnego wyboru czy wręcz zadbać o siebie samego. Schemat ten składa się z dwóch elementów: poczucia niekompetencji powodującego poczucie zagubienia… … oraz zależności, będącej sposobem na poradzenie sobie z owym zagubieniem przez „podłączenie” się do kogoś, kto zadecyduje […]

Porażka – przykłady z życia

Porażka to schemat związany z postrzeganiem siebie jako kogoś radzącego sobie gorzej od osób na podobnym etapie życia czy o podobnym statusie bądź poziomie doświadczenia. Poddając się schematowi porażki mogę zakładać z góry, że i tak mi nie wyjdzie to, co chciałbym zrobić i w efekcie podchodzić do wyzwań bez entuzjazmu i łatwo odpuszczać. Unikając aktywizacji schematu […]

Schemat Porażki – „Nigdy nie osiągnę tego, co inni”

Schemat Porażki (przeczytaj czym są schematy) wyraża się przede wszystkim w przekonaniu mówiącym mi, że nie jestem w stanie osiągnąć podobnych efektów starań, jak moi rówieśnicy. To przekonanie może ujawniać się w sferze edukacji, pracy, sportu i rekreacji czy innych, podobnych obszarów. Z posiadaniem schematu porażki często wiąże się postrzeganie siebie jako kogoś gorszego, głupszego, pozbawionego talentów. […]

Wadliwość/Wstyd – przykłady z życia

Wadliwość/Wstyd to schemat przejawiający się głównie w poczuciu własnej gorszości i niezasługiwania na nic dobrego. Posiadanie tego schematu wiąże się również ze skłonnością do przeżywania nadmiernego wstydu w sytuacjach skupienia na sobie uwagi. Poddając się temu schematowi będę mieć skłonność do dewaluowania siebie, radząc sobie z nim przez unikanie będę trzymać innych na dystans, zaś nadmiernie kompensując ów schemat mogę przesadnie podkreślać […]

Schemat Wadliwości/Wstydu – „Nie zasługuję na miłość”

Schemat Wadliwości/Wstydu (przeczytaj czym są schematy) wiąże się z poczuciem, że coś jest ze mną nie tak, że mam jakąś wadę, skazę, jestem uszkodzony oraz że nie da się mnie kochać czy nawet lubić takiego, jakim naprawdę jestem. Domniemane wady i skazy mogą dotyczyć dowolnego aspektu osoby: wyglądu (za wysoki, za niski, za gruby, za chudy, zdeformowany […]

Izolacja społeczna/Wyobcowanie – przykłady z życia

Izolacja społeczna/Wyobcowanie to schemat aktywizujący się przede wszystkim w sytuacjach społecznych. Efekt jego działania to poczucie dystansu i odmienności od innych uczestników danej grupy (paczki znajomych, kolegów w pracy czy na uczelni itp.). Poddając się temu schematowi będę mieć odruch skupiania się na tylko na różnicach między mną a innymi, radząc sobie z nim przez unikanie będę mieć skłonność do spędzania czasu samotnie, […]

Schemat Izolacji Społecznej – „Nie pasuję do nich”

Schemat izolacji społecznej/wyobcowania (przeczytaj czym są schematy) to poczucie, że znacząco różnię się od innych ludzi i w efekcie nie pasuję do większości grup, z jakimi mogę się zetknąć. Osoby z tym schematem często mają wrażenie bycia poza grupą. Schemat może podsuwać również myśli, że  ludzie wokół mnie mają między sobą więcej wspólnego, niż ja z kimkolwiek z […]

Nieufność/Skrzywdzenie – przykłady z życia

Nieufność/Skrzywdzenie to postrzeganie innych osób jako zagrażających. Rozwija się jako efekt doświadczanych w przeszłości krzywd, nadużyć i przemocy, zaś posiadanie go w dorosłym życiu prowadzi zwykle do nadmiernej czujności i napięcia. Radząc sobie z tym schematem przez poddanie się nie będę potrafił obronić się przed przemocą czy nadużyciami ze strony innych osób, unikając będę miał wiele tajemnic i raczej nie będę skłonny […]

schemat nieufności

Schemat Nieufności – „Tylko czekasz żeby mnie zranić!”

Schemat Nieufności/Skrzywdzenia (przeczytaj czym są schematy) to przekonanie, że inni ludzie oszukują, manipulują i próbują wykorzystać mnie do własnych celów. W umiarkowanej formie schemat ten sprawia, że mogę uważać, iż ludzie dbają tylko o siebie i swój interes, natomiast gdy schemat jest bardzo silny, może również podpowiadać, że inni celowo chcą mnie upokorzyć albo zranić. Schemat nieufności sprawia, że […]

opuszczenie

Schemat Opuszczenia – przykłady z życia

Opuszczenie/Niestabilność więzi to schemat, który odzywa się przede wszystkim w bliskich relacjach. Jego sednem jest przekonanie, że ważne dla mnie osoby porzucą mnie bądź w jakiś inny sposób stracę ich wsparcie. Gdy ów schemat budzi się, zwykle towarzyszą mu emocje lęku, złości bądź smutku, a czasem również uczucie pustki. Poddając się temu schematowi będę wybierać partnerów, którzy nie są w stanie […]

  • 1
  • 2