Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Zahamowanie emocjonalne – przykłady z życia

Zahamowanie emocjonalne to schemat zbudowany wokół przekonania, że okazywanie emocji i spontaniczność są czymś niepożądanym. Prowadzi do dużych trudności z byciem spontanicznym oraz utrudnia zdrowe wyrażanie emocji. Poddanie się …

Schemat Zahamowania Emocjonalnego – „Nie ma co się ekscytować”

Schemat zahamowania emocjonalnego zawiera w sobie przekonanie, że wyrażanie emocji i spontaniczność są czymś niewłaściwym. Właściwym natomiast jest samokontrola i nieuleganie emocjom.

„Emocjonalne pułapki przeszłości” – kwintesencja terapii schematu

„Emocjonalne pułapki przeszłości” to przewodnik prowadzący czytelnika przez typowy proces zmiany w terapii schematu. Jeśli masz w sobie w miarę sprawnego Zdrowego Dorosłego, to lektura pomoże Ci zabliźnić stare rany i wzmocnić umiejętności zdrowego dbania o siebie. Jeśli Twój Zdrowy Dorosły jest bardzo mały, to ta książka nie zastąpi Ci terapii. Ale na pewno może ją wspomóc.

Udostępnij ten artykuł

Samopoświęcenie – przykłady z życia

Samopoświęcenie to schemat prowadzący do skupiania się na potrzebach innych osób przy jednoczesnym odkładaniu własnych potrzeb na bok. Aktywując się w relacji powoduje, że postrzegamy siebie jako kogoś sprawniejszego i bardziej zaradnego, zaś drugą osobę jako słabszą i potrzebującą pomocy.

Schemat Samopoświęcenia – „Beze mnie sobie nie poradzisz”

Schemat samopoświęcenia polega na przesadnym skupieniu się na zaspokajaniu potrzeb innych osób kosztem własnych.

Podporządkowanie się – przykłady z życia

Podporządkowanie się to schemat rozwijający się u osób, na których ktoś wymuszał określony sposób zachowania. Posiadanie go wiąże się z poczuciem bycia zmuszanym do czegoś wbrew woli. Towarzyszą temu emocje …

Schemat podporządkowania się – „Ja się nie liczę”

Schemat podporządkowania się (przeczytaj czym są schematy) zawiera w sobie przekonanie, że muszę poddać się woli innych osób, a moje potrzeby i uczucia nie mają …

Schemat Uwikłania – „Ty i ja to jedno!”

Schemat Uwikłania Emocjonalnego/Nie w pełni rozwiniętego Ja (przeczytaj czym są schematy) to schemat zbyt silnego zaangażowania w relację z ważną osobą (najczęściej rodzicem lub partnerem). W przypadku …