Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Schemat Zahamowania Emocjonalnego – „Nie ma co się ekscytować”

Schemat zahamowania emocjonalnego zawiera w sobie przekonanie, że wyrażanie emocji i spontaniczność są czymś niewłaściwym. Właściwym natomiast jest samokontrola i nieuleganie emocjom.

„Emocjonalne pułapki przeszłości” – kwintesencja terapii schematu

„Emocjonalne pułapki przeszłości” to przewodnik prowadzący czytelnika przez typowy proces zmiany w terapii schematu. Jeśli masz w sobie w miarę sprawnego Zdrowego Dorosłego, to lektura pomoże Ci zabliźnić stare rany i wzmocnić umiejętności zdrowego dbania o siebie. Jeśli Twój Zdrowy Dorosły jest bardzo mały, to ta książka nie zastąpi Ci terapii. Ale na pewno może ją wspomóc.

Samopoświęcenie – przykłady z życia

Samopoświęcenie to schemat prowadzący do skupiania się na potrzebach innych osób przy jednoczesnym odkładaniu własnych potrzeb na bok. Aktywując się w relacji powoduje, że postrzegamy siebie jako kogoś sprawniejszego i bardziej zaradnego, zaś drugą osobę jako słabszą i potrzebującą pomocy.

Udostępnij ten artykuł

Schemat Samopoświęcenia – „Beze mnie sobie nie poradzisz”

Schemat samopoświęcenia polega na przesadnym skupieniu się na zaspokajaniu potrzeb innych osób kosztem własnych.

„Rezyliencja” – bombonierka dla budujących wewnętrzną siłę

Rezyliencja to umiejętność radzenia sobie w obliczu kryzysu oraz zdolność do powracania do równowagi po trudnych wydarzeniach. Napisana przez Ricka i Forresta Hansonów „Rezyliencja” jest poradnikiem budowy psychicznych zasobów pozwalających na bycie bardziej sprawnym i odpornym w obliczu życiowego wiatru w oczy.

Schemat podporządkowania się – „Ja się nie liczę”

Schemat podporządkowania się (przeczytaj czym są schematy) zawiera w sobie przekonanie, że muszę poddać się woli innych osób, a moje potrzeby i uczucia nie mają …

Uwikłanie – przykłady z życia

Uwikłanie/Nie w pełni rozwinięte Ja to schemat zbyt silnej więzi między daną jednostką a ważną osobą  uwikłanie) bądź też trudność w określeniu własnej tożsamości i preferencji (nie w pełni rozwinięte …

„Relacje na huśtawce” – krok po kroku ku zdrowszym więziom

Jeśli zauważasz u siebie jakiś powtarzający się wzorzec trudności w relacjach (np. łatwo zranić cię, wzbudzić w tobie poczucie winy, masz skłonność do wycofywania się z relacji, nie jesteś w stanie zapanować nad emocjami, przyciągasz jakiś określony typ ludzi czy też doświadczasz innych powtarzających się problemów), to „Relacje na huśtawce” mogą być lekturą dla ciebie.