Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Głosy w Twojej głowie…

Miałem niedawno okazję poznać Hanię Es. Hania ma misję bliską mojej: dzielić się wiedzą o tym, jak działa ludzka psychika. Robi to przy tym dużo skuteczniej ode mnie, czego dowodem jest jej kanał na …

Zahamowanie emocjonalne – przykłady z życia

Zahamowanie emocjonalne to schemat zbudowany wokół przekonania, że okazywanie emocji i spontaniczność są czymś niepożądanym. Prowadzi do dużych trudności z byciem spontanicznym oraz utrudnia zdrowe wyrażanie emocji. Poddanie się …

„Emocjonalne pułapki przeszłości” – kwintesencja terapii schematu

„Emocjonalne pułapki przeszłości” to przewodnik prowadzący czytelnika przez typowy proces zmiany w terapii schematu. Jeśli masz w sobie w miarę sprawnego Zdrowego Dorosłego, to lektura pomoże Ci zabliźnić stare rany i wzmocnić umiejętności zdrowego dbania o siebie. Jeśli Twój Zdrowy Dorosły jest bardzo mały, to ta książka nie zastąpi Ci terapii. Ale na pewno może ją wspomóc.

Samopoświęcenie – przykłady z życia

Samopoświęcenie to schemat prowadzący do skupiania się na potrzebach innych osób przy jednoczesnym odkładaniu własnych potrzeb na bok. Aktywując się w relacji powoduje, że postrzegamy siebie jako kogoś sprawniejszego i bardziej zaradnego, zaś drugą osobę jako słabszą i potrzebującą pomocy.

„Rezyliencja” – bombonierka dla budujących wewnętrzną siłę

Rezyliencja to umiejętność radzenia sobie w obliczu kryzysu oraz zdolność do powracania do równowagi po trudnych wydarzeniach. Napisana przez Ricka i Forresta Hansonów „Rezyliencja” jest poradnikiem budowy psychicznych zasobów pozwalających na bycie bardziej sprawnym i odpornym w obliczu życiowego wiatru w oczy.

Podporządkowanie się – przykłady z życia

Podporządkowanie się to schemat rozwijający się u osób, na których ktoś wymuszał określony sposób zachowania. Posiadanie go wiąże się z poczuciem bycia zmuszanym do czegoś wbrew woli. Towarzyszą temu emocje …

Uwikłanie – przykłady z życia

Uwikłanie/Nie w pełni rozwinięte Ja to schemat zbyt silnej więzi między daną jednostką a ważną osobą  uwikłanie) bądź też trudność w określeniu własnej tożsamości i preferencji (nie w pełni rozwinięte …