Podporządkowanie się – przykłady z życia

Podporządkowanie się to schemat rozwijający się u osób, na których ktoś wymuszał określony sposób zachowania. Posiadanie go wiąże się z poczuciem bycia zmuszanym do czegoś wbrew woli. Towarzyszą temu emocje złości i bezsilności. Poddanie się działaniu schematu podporządkowania się wiąże się zwykle z uległością wobec innych. Radzenie sobie przez unikanie to stronienie od sytuacji wymagających bycia asertywnym: wyrażania … Czytaj dalej Podporządkowanie się – przykłady z życia